Išči


Neva Miklavčič Predan


Protest zaradi podelitve plakete ZZB Winklerju                                                     21.6.2022


ZVEZA BORCEV
Predsednik gospod Marijan Križman
Einspilerjeva 6, Ljubljana

21.6.2022

Zadeva: Protest zaradi podelitve zlate plakete ZZB NOB Janezu Winklerju

Spoštovani gospod predsednik, 

Nedavno sem bila opozorjena na vaše aprilsko glasilo Svobodna beseda, kjer je na naslovnici najava vaše podelitve priznanj in zlatih plaket več osebam, med njimi tudi 93 letnemu Janezu Winklerju. Za naslednjo, majsko številko vašega glasila pa je bila napoved objave zaslug Janezu Winklerju in ostalim. 

O zaslugah Janeza Winklerja, mladoletnega kurirja v 2. svet. vojni, zabeleženih v vaši majski številki, nisem brala. Znane so mi lanskoletne objave njegovih velikih intervjujev v Delu in Dnevniku, v enem pove, da so partizani izvajali eksekucijo. 

V priponkah vam pošiljam članek, ki sem ga pripravila za objavo na moji spletni strani, kjer je vse podrobno razloženo, kopijo iz sodnega zapisnika njegovega zaslišanja, kjer pove, da je zastonj iz družbenega nacionaliziranega premoženja dobil parcelo za svojo hišo, fotografija vhoda v Tovarno Produkta, Dunajska 114, mojega deda Franca Žužka in partnerja, ki je bila nacionalizirana in denacionalizirana.

Nacionalizacijo in denacionalizacijo Janez Winkler zlorablja oboje, za svoje osebne koristi. 

Tudi lanskoletni Winklerjevi intervjuji so zloraba medijev za pritisk na sodišče v njegovi tožbi za priposestvovanje/krajo  denacionaliziranega  dvorišča tovarne Produkta na vzhodni strani ob Kardeljevi ulici, kjer stoji njegova ukradena hiša na ukradeni parceli, na fotografiji ob živi meji, ki jo je posadil na tujem, da si poveča ukradeno parcelo.

Glede na stanje naših sodišč, kjer delujejo tajni spiski državnih sovražnikov bivšega predsednika Milana Kučana, je sodba v korist Janeza Winklerja že vnaprej določena na prvi stopnji, na drugi pa upam da ne. 

V nasprotju z vašim tretmanom Franca Miklavčiča - Florijana, vojnodobnega poročnika, ki mu niste privoščili niti omembe za 100 letnico njegovega rosjtva, je od vašega nadpredsednika Kučana naročeni tretman kurirčka Janeza Winklerja - obsojanja vreden. Jaz sem g. Kučana obvestila o zadevi Winklerjevega "priposestvovanja" predlani in to je Kučanov odgovor. S svojih sodnijskih spiskov me ni izbrisal.

Franc Miklavčič - Florijan, krščanski socialist je eden redkih pravih antinacistov, socialistov in kristjanov in je popolno nasprotje                      Tito - Kardeljevih "komunistov", ki so izdali socializem, antinacizem in vse. Zato Franca Miklavčiča pri vas ne more biti. Na opisani način, spoštovani gospod predsednik, v Sloveniji ne bo nikoli sprave, ampak ostaja večno hujskaštvo.  Ne gre samo za "domobranci - partizani", ampak so znotraj partizanov izobčenci, politični sovražniki in tovariške krogle. O marsičem zanimivem v naši  izgubljeni družbi lahko berete na naših spletnih straneh, ki so v pripravi, ni še vse naloženo:

Lep pozdrav, 

Neva Miklavčič Predan              
   

                                             EKSEKUTORJU ZLATA PLAKETA ZZB NOB                                                21.6.2022                    
                                                           
                                                            Zloraba nacionalizacije in denacionalizacije                                                 

                                                                                      21.6.2022   

V aprilski številki gasila Svobodna beseda je Zveza borcev NOB  objavila na naslovnici, da je 93 letnemu Janezu Winklerju med drugimi podelila zlato plaketo za določene njegove partizanske zasluge. V resnici je bil kurir, v NOB še mladoleten do konca vojne, ko je postal mladoletni eksekutor. 

V Sobotni prilogi Dela je dne 8.5.2021 je objavljen hvalospevni  intervju z Janezom Winklerjem, medvojnim mladoletnim kurirjem, v katerem se je predstavil kot partizan in povojni eksekutor, ko je izjavil: »Res je, mi partizani smo po vojni izvršili eksekucijo.«  Delova posebna priloga dne 15.6.2021, še en intervju  z Janezom Winklerjem o maratonu Franja, ki ga je pomagal ustanoviti. V Dnevniku, 5.12.2020 se je slikal, ko je bil prisoten pred parlamentom pri kolesarskih protestnikih. 

To je ena stran zlate plakete ZZB NOB za Janeza Winklerja. Druga pa je ta, da je po 2.svet. vojni po Jugoslaviji, v Sloveniji potekala nacionalizacija premoženja, predvsem tovarn. Ideja socializma kot naprednejšega družbeno političnega reda je bila »Tovarne delavcem!« »Delavcem proizvodna sredstva.« To bi še šlo, a primer zlorabe nacionalizacije Janeza Winklerja kaže drugačno sliko Titovega socializma.

Tovarna Produkta na Dunajski 114 je bila tovarna kisa in kemičnih proizvodov, v lasti Franca Žužka in partnerja, nacionalizirana dve leti po vojni, koristna proizvodnja uničena takoj. Torej ta tovarna ni šla delavcem v korist po socialističnih načelih, ampak so bili delavci odpuščeni, proizvodnja opuščena. Nazadnje so zemljišča in industrijske zgradbe bile dane na uporabo podjetju IMP, ki je v stečaju, prej pa je IMP uporabljal le majhen del tovarne Produkta za drugačen namen izdelave ventilatorjev. 

Pozneje je od državnega podjetja  IMP Janez Winkler zastonj dobil eno parcelo nacionalizirane Tovarne Produkta, da si je na njej zgradil hišo. Tako je Winkler oškodoval družbeno lastnino nacionalizirane Tovarne Produkta. To je Winkler sam priznal na zaslišanju na sodišču dne 4.9.2019, ko Winkler sedaj toži dediče denacionalizirane tovarne Produkta po strani Franca Žužka in partnerja. Janez Winkler si je zaželel še vzhodno dvorišče denacionalizirane Tovarne Produkta, katerega služnost bi rad priposestvoval po celem dvorišču in vpisal v zemljiško knjigo. Pri tem si je Winkler že prisvojil dodatni del denacionalizirane parcele tovarne Produkta in si jo omejil z živo mejo na sliki. 

Postopek tožnika Janeza Winklerja za priposestvovanje še enega  dela zemljišča denacionalizirane tovarne Produkta je v teku na Okrajnem sodišču v Ljubljani pod opravilno številko IV P 1991/2017 in so prav zato z novimi intervjuji  leve propagande doslej nepoznanega Janeza Winklerja opozorili sodišče, kako naj se sodi v tem primeru v korist Janeza Winklerja kljub priposestvovanju nasprotnim dejstvom. Postopek je vodila sodnica Suzana Husar Dobravec in že izdala prvostopno ugodno sodbo za Winklerja. V nasprotju z dokazi in dejstvi je sodnica Husar Dobravec omogočila nadaljnjo zlorabo denacioalizacije. Kljub uvedbi demokratičnega družbenega reda so enopartijci sicer sprejeli denacionalizacijo, a le navidezno, svojim posebnim koristim in Titovim privilegijem se niso odpovedali. 

Sedaj pa še finale z zlato plaketo ZZB NOB za Janeza Winklerja, kjer je nadpredsednik  Milan Kučan. V teh igrah so zapleteni mediji in sodišča s spiski večnih političnih sovražnikov a nasproti njim večni dobitniki in privilegiranci Tito&Kučanove kontinuitete. Čisto nasprotje ugodnostim Winklerjevega življenja je usoda parcele s hišo sodnika Franca Miklavčiča – poročnika Florijana nekaj sto metrov južno od Winklerjeve. Ta je doživela prav nasproten  socialističen tretman. To nepremičnino sta kupila oče in mama Franca Miklavčiča sredi dvajsetih let prejšnjega stoletja za svoj denar. Franc Miklavčič je bil partizan, krščanski socialist, v Glavnem štabu NOB prevajalec in oficir za zveze z zavezniki. Ker se ni vpisal v Zvezo komunistov je postal Titov in Kardeljev politični sovražnik, po osamosvojitvi pa Kučanov politični sovražnik. https://francmiklavcic-florijan.si/ 

Francu Miklavčiču so kmalu po vojni nacionalizirali parcele pri hiši, katere je dobil nazaj šele s svojo denacionalizacijsko tožbo v samostojni Sloveniji. 

Iz tega zapisa je razvidno, kako je bil Titov socializem v prvi vrsti družbeni red Titovih privilegirancev kot glavnih koristnikov sistema. Privilegiranci so do danes v demokraciji uspeli ohraniti vse in še več svojih privilegijev, čemur sta dobro služili nacionalizacija in denacionalizacija še v mnogih drugih primerih. 

Po spremembi družbeno političnega sistema po osamosvojitvi Slovenije  je od istih idejnih somišljenikov partije bila masovno zlorabljena denacionalizacija »za ta prave« in »proti ne ta pravim.«    

Ne samo to, Franc Miklavčič se je po osamosvojitvi kot partizan boril za obstoj ZZB NOB. Vendar pa kot krščanski socialist niti po osamosvojitvi ni bil pravi za ZZB NOB. Od njih ni dobil nobene plakete ali priznanja. Niso mu vrnili niti čina poročnika, pridobljenega v NOB. Še za 100 letnico njegovega rojstva v Kučanovih medijih ni bilo nikjer nobene omembe Franca Miklavčiča, ki je kot drugačen pravnik bil proti povojnim eksekucijam vojnih ujetnikov skladno z Ženevsko konvencijo. 


                                                                                                                                             Neva Miklavčič Predan      
   
                                                                                                                    

DRAŽGOŠE IN DRUGE BITKE                                                                              30.1.2022 


80. obletnica dražgoške bitke iz 2.svet. vojne v boju proti nacizmu je pripeljala nekdanjega predsednika Milana Kučana za slavnostnega govornika, ki je o Dražgoški bitki zelo malo povedal. Kučan je omenil agresijo JLA, v današnjih časih pa da je spet na delu fašizem in to fašizem predsednika Vlade RS Janeza Janše. Tega moramo znati prepoznati in se mu upreti. Zato »vsi na volitve, to je edino  legalno sredstvo za zamenjavo oblasti«, je še povedal, na koncu pa »Ne pozabite se cepiti«. Kučan je na Dražgošah ogorčen nad Janševim neuspehom s cepljenjem. Samo 58% cepljenih je v Sloveniji, torej bi Kučan hotel imeti prisilno cepljenje, kar je znak nacizma. 

Kučanovo sporočilo pove, da je Milan Kučan obletnico Dražgoške bitke partizanov proti nacistom iz 2. svetovne vojne zlorabil za okvir drugih svojih političnih bitk. 

Pri Kučanu gre za sovražno obsesijo s predsednikom vlade Janezom Janšo, kateri da vnaša v Slovenijo razdor med ljudi in fašizem v obliki ustavno pravnih sprememb, napadov na sodišče, tožilstvo, na svobodo medijev, na človekove pravice, demokracijo. Janša bo »zapeljal celotno družbeno strukturo v desno«, se boji Kučan.   

Etnično čiščenje Slovenije z izbrisom je nacizem 

Po 28 letih boja za človekove pravice kot predsednica HMS, sem upravičena iz izkušenj po osamosvojitvi Slovenije izpostaviti, da je Milan Kučan kot takratni predsednik Republike Slovenije po osamosvojitvi, objektivno in subjektivno odgovoren za administrativno etnično čiščenje Slovenije od »Južnjakov« s tajnim izbrisom stalnih prebivalcev Slovenije neslovenske narodnosti 26. februarja 1992 , za njihove deportacije, deložacije, zaplembe njihovega premoženja, pokojnin, stanovanj, delovne dobe, socialnih prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, za razbitje družin.

Milan Kučan kot predsednik se ni niti enkrat zavzel proti takim  praksam, ampak je raje preganjal zagovornika izbrisanih, Helsinški monitor Slovenije za človekove pravice, mene kot predsednico HMS osebno ter moje družinske člane. Iz naštetih izkušenj in razlogov je jasno, da ne moremo govoriti o demokraciji, spoštovanju človekovih pravic pri Milanu Kučanu. 

Poleg tega bivši predsednik Kučan obvladuje vse medije, dokaz za to je cenzura, Kučan podpira sovražni govor medijev, pri resni nevarnosti 3. svetovne vojne Kučan podpira antirusko histerijo, vojno hujskaštvo, vsakodnevno zmerjanje Putina, ki je očuval Rusijo kot državo, a Kučan tega niti poskusil ni in je zato odgovoren za uničeno Slovenijo, vedno več brezdomcev in upokojencev, ki iščejo hrano po smeteh. 

Kučan določa, koga se v medijih sploh ne sme več omenjati, to so tisti, ki so mu bili  in so nasprotni. Kučan na način zlorabe državnih institucij vodi svoja osebna maščevanja.

Zaradi vsega naštetega je Kučan naredil Slovenijo za nedemokratično državo, eksistenčno nevarno za državljane in  svobodno misleče posameznike tekom svoje 30 letne direktne in indirektne vladavine vse do danes. S tem namerava nadaljevati in  je zato upokojenec Kučan postal politični agitator za predčasne volitve, ker hoče 'zamenjati' zakonito izvoljeno oblast Janeza Janše. 

To pa zato, ker je Kučan osebno proti populistom, nacionalistom, desničarjem, kateri v demokraciji in večstrankarskem sistemu imajo svoje zakonito mesto. Enostrankarski sistem, ki ga hoče Kučan znova vzpostaviti, je bil zamenjan z večstrankarskim sistemom.

Kučana ne zanimajo kaj dosti stari partizani. Na Dražgošah dela propagando za NWO, novi svetovni red masonske lože, poziva na cepljenje stare partizane, ki so preživeli 2. svetovno vojno in tudi nacistična taborišča, kjer so izvajali poskuse na ljudeh in danes spet z nevarnimi cepivi. 

Na dražgoški slovesnosti je bil prisoten Kučanu znova prijateljski predsednik Borut Pahor, ki ni dobil besede. Še predsednik ZZB NOB, je v prisotnosti Milana Kučana moral biti tiho o obletnici Dražgoške bitke, a bi vedel veliko povedati o Dražgošah. 

Z izjavo »Ne pozabite se cepiti« je Kučan na obletnici bitke proti nacistom izpred 80. let zabredel v sodobni nacizem Novega svetovnega reda za  depopulacijo, kar je svetovni genocid. Gre za pomor ljudi s poskusnimi cepivi, ne da bi ljudje vedeli za to in dali svoj informirani pristanek, kar zahteva Nurnberški kodeks iz leta 1946 v primeru uporabe poskusnih zdravil. Kršitev Nurnberškega kodeksa predvideva sojenje pred vojaškim sodiščem pod smrtno kaznijo. Nurnberški kodeks je bil sprejet z namenom, da se eksperimenti na ljudeh po nacističnih taboriščih iz 2. svetovne vojne ne bi v prihodnosti ponovili. 

Tako je letošnje  obeležje Dražgoške bitke za Kučana bila priložnost, za druge njegove bitke.  Na tak način je Milan Kučan kot slavnostni govornik na Dražgošah sam sebe razkril.   

Kučan: »Prepoznati današnji fašizem« 

V svoj govor je Milan Kučan vključil besede, da je treba prepoznati današnji fašizem v Sloveniji, kjer »nimamo koncentracijskih taborišč in etničnega čiščenja«. Etnično čiščenje smo sicer imeli v mandatu Milana Kučana, a koncentracijska taborišča se pripravljajo po svetu za necepljene. 

Kučan pove na Dražgošah, da Janez Janša uporablja sovražni govor in prostaški govor, kar je znak fašizma. Nič hudega, če je predsednik države Borut Pahor javno uporabljal obsceni govor, to mu je Kučan oprostil, ker je Borut Pahor, prisoten na obletnici Dražgoš, ponovno nečak svojega 'strica iz ozadja', Milana Kučana. 

Kučan vidi fašizem v vsem, kar dela vlada Janeza Janše, npr. v tem, da ta vlada deli solidarnostne dodatke upokojencem s pokojninami pod pragom revščine, kar kaže na socialno aktivnost Vlade Janeza Janše in ne na fašizem. Kučan pravi, da so to sredstva EU, ki bi jih vlada lahko bolj koristno porabila, a ne za ljudi. Vprašanje, kako je s Kučanovo dvojno penzijo, ali bi jo on vrnil, da bi se bolj koristno porabila za solidarnostne dodatke. S pomočjo Kučanu naklonjene stranke, Toninove NSI, pridobljena dvojna penzija Milana Kučana bi se lahko bolj koristno porabila, če bi jo Kučan bil pripravljen solidarnostno deliti kot proračunska sredstva. 

Kučan napoveduje, da bo po koncu epidemije težko, a zamolči, kaj planira Davos z UN Agendo 21  in Klausom Schwabom, Kučanovim prijateljem. Ne pove Kučan, kje je druga, naša slovenska Švica, kaj je od nje še ostalo razen napovedi Švicarja Klausa Schwaba, da bo lakota in bomo morali jesti črve. Skratka, Kučan nam je od svoje obljube, da bo samostojna Slovenija postala druga Švica uresničil meni a la Schwab s črvi, lakoto, 'krompirjevo irsko lakoto' s posipanjem krompirjevih bolezni. Kučan prerokuje, da ne bo lahko, ko raje molči o nacističnih dejavnostih za uničevanje pridelka, kateremu smo v Sloveniji že priča. Lani je slovensko krompirjevo letino zajel irski virus, da ne govorimo o umetnih poplavah in umetnih zmrzalih, ki uničujejo letine zelenjave, sadja, gozdove, spravilo pridelkov, sena.

Po Kučanovo gre za Janšev napad na svobodo medijev kot znak fašizma, pri tem da Kučan tajno določa vsebine Dnevnika, Dela, RTV, itd. in si je zato moral predsednik Vlade RS sam organizirati svojo televizijo Nova 24 TV, revijo Reporter, časopis Demokracija in iskati sponzorje, da bi legalno izvoljeni predsednik Vlade RS lahko kaj spregovoril. 

Medtem pa Kučanovi mediji ščuvajo na 3. svetovno vojno, nuklearno vojno Nato:Rusija.

Nadalje Kučan med znake Janševega fašizma našteva Janševe napade na sodišča, na ustavno sodišče, a sam Kučan je kot predsednik RS omajal neodvisnost sodišč takoj po osamosvojitvi s spiski svojih političnih sovražnikov, ki ne smejo dobiti nobenega spora do danes, ko je Kučan upokojenec in nima nobene državne funkcije. 

Neprevidno je, da Milan Kučan drugim očita kar sam izvaja.

V nasprotju s tako Kučanovo prakso je ameriški predsednik Ford leta 1974 dosegel uveljavitev Privacy Law, Zakona o zasebnosti, ki predsednikom prepoveduje sestavljati spiske oseb, ki se z njim ne strinjajo. Ameriškim predsednikom je prepovedano sestavljati spiske političnih sovražnikov »na temelju njihovih političnih prepričanj in javno izraženih besed.« Obama naj bi kršil ta zakon, kakor je povedal sodnik Andrew Napolitano novinarju Alexu Jonesu z Infowars.com, 10.11.2009. 

Na temelju tega zapisa se lahko vsak sam prepriča, koliko fašizma in nacizma hoče v Sloveniji osebno uveljaviti Kučan. Kot upokojenec ne more zahtevati zamenjave legalno izvoljene oblasti. Kučan kot predsednik  je odlikoval Georga Sorosa, nekdaj mladoletnega nacista iz 2. svetovne vojne. S tem se je Kučan priklonil nacizmu. In le kako, da imamo po Sloveniji donacije za propagandne in sramotilne nalepke proti predsedniku vlade RS, nalepke, kakršne imajo v ZDA pripadniki Soroseve Antife, ki požigajo ameriška mesta.  


                                                                                                         Neva Miklavčič Predan    https://youtu.be/QSyczwuTQfo    

 

RKC: Herodov Božič in skrunitev božje poti Marije z Brezij           
Odprto pismo slovenskim škofom in nadškofom     

24. 12. 2021   

Rodila sem se v povojni generaciji,  v družini krščanskih socialistov Kocbekove skupine. Moj oče Franc Miklavčič in mama Silva Žužek sta bila na začetku vojne še ne polnoletna mladinska aktivista OF 1941, oče pozneje partizan. Krstili so me za Marijo Snežno, klicali so me Neva. Za menoj so krstili še druge otroke, zato ju je oblastem prijavila soseda, češ sodnik daje krstiti svoje otroke. Zadnji dve sestri je potem doma krstil prof. dr. Maks Miklavčič s teološke fakultete, očetov stric. V gimnaziji nas je razredničarka pozvala, naj vstanemo tisti, ki hodimo k verouku. Večina veroučnikov nas je vstala, izpostavili smo se, ker nismo hoteli zatajiti Boga. Tako smo zgodaj vedeli, da smo izobčenci. Potem se je pojavil ekumenizem, holandski katekizem in luciferian de Chardin, kot se je sam imenoval. Nismo vedeli, ničesar zlega slutili o RKC, da nas pripravljajo na današnje antikristne čase. 

Tako so nam vsilili luciferove današnje čase s papežem antikristom, ki je za časopis La Republica povedal, da Jezus ni bog, ampak človek. Ta papež Bergoglio brani pedofile, kardinala Pella, zahteva cepljenje, kloniranje in čipiranje zaenkrat z nanočipi, pozneje  z mikročipi. Sestavlja novo svetovno religijo, dela po nalogu NWO, novega svetovnega reda, ki ga hočejo uveljaviti tajne masonske sekte. 

Tukaj smo, slovenski škofje in nadškof Zore. Sedaj boste ogorčeni, kje je vaša ekscelenca. Proti vragu nimate več niti blagoslovljene vode. Še pred cepljenjem smo g. nadškofa  informirali iz pomembnih virov o smrtonosnosti cepiv, on ve in je vseeno zapustil katoliški svet in ga prepustil smrti. Organiziral je bogoskrunsko cepljenje na Brezjah, ljudskem svetišču, sedaj bomo z njegovim dovoljenjem imeli Herodov Božič, pomor nedolžnih otrok s cepivi, celonočno in celodnevno divjanje Luciferja, božično cepljenje, saj novorojeni Jezus ni bog in s cepivi konzumirati abortuse je normalno? Mi uveljavljamo ugovor vesti. Če je papež, cerkev na drugi strani in imajo drugačno vest, nam ugovora vesti ne morejo vzeti. Cepijo naj otroke, pokončajo naj jih, je rekel Herod.

Zakaj to dela slovenska RKC, ali vero in vernike uničujejo zato, da si s papežem zagotovijo pedofilski mir? Kar se tiče pedofilije se je Jezus, princ miru, ki »nalomljenega trsa ni zlomil«, v Svetem pismu izjasnil za smrtno kazen za pedofile, z mlinskim kamnom za vrat. Pri nas pa beremo članke, da cerkev pošilja pedofile na duhovne vaje, prepričane, da so Jezusa pribili na križ tudi zato, da bi pedofilske zločine vzel na svoja ramena. (Markov evangelij, 9: 42).

 Škofje in nadškof slovenske RKC, spreobrnite se, ali pa odstopite, naj pridejo drugi, pošteni katoliki kot voditelji slovenske RKC. Prosim, poglejte priložene video posnetke, kaj pravijo rimski nadškof Carlo Maria Vigano,  mehiški kardinal  Juan Sandoval Iniguez in drugi. V teku je nacistični eksperiment na ljudeh, ki zapade pod Nurnberški kodeks, ki terja informiran pristanek poskusnih ljudi, katerega ni. Odgovornost posameznikov za genocid bo brez priziva obravnaval novi Nurnberg pod smrtno kaznijo na vojaških sodiščih. 

Hočemo demonstrativno izstopiti iz RKC, se izvzeti iz zločinov cerkve. Sedaj pa izstopijo naj raje odpadniki od vere, še posebej po nastopu nadškofa Viganoja in mehiškega kardinala in nadškofa  Juan Sandoval Inigueza iz Guadalajare se mi je vrnilo upanje, da z RKC še ni konec, če je že konec s papežem Frančiškom. Nekateri duhovniki in laiki se skrivaj sestajajo, imajo latinske maše, ki jih je papež prepovedal v korist masonski tajni sekti in njihovim ritualom. Nekateri naši duhovniki in laiki berejo Razodetje po Janezu, je RKC z Vatikanom postala »shodnica satanova«? Pri vsem tem odpadu pričakujejo konec sveta in prihod Jezusa. Medtem pa nadškof Vigano poziva na organiziran upor in boj proti masonskemu  uničenju krščanstva, drugih religij in civilizacije. 

Upamo naj, da slovenski škofje in nadškof sledite zgledu. Predvsem je naloga katoliških klerikov po vsem svetu, da takoj razrešijo papeža, če hočejo ohraniti RKC, če ne, pa nam bo ostalo dovolj krščanstva za vse, pravoslavje in protestantizem.                                                                                                                                 

                                                                                         Neva Miklavčič Predan